1 / 7
Testi oma teadmisi
maastikusõidukite
(MS kategooria) osas
1. Ostsin endale mootorsaani, millega kavatsen sõita ainult oma hoovis. Kas pean mootorsaani registreerima?
Jah, kõik kasutuses olevad mootorsaanid peavad olema registreeritud
Ei, mootorsaani omaniku territooriumil võib seda kasutada ka ilma registreerimata